KATSEEN KESTÄVÄÄ TOIMINTAA 

Laskentapäällikkömme Toni Kurppa osallistui aiemmin syksyllä STARK-lehden haastatteluun vastuullisuusteemasta. Lue haastattelu alta!

Vastuullisuus Pakrak Oy:ssä kiteytyy ajatukseen, että
toiminnan pitää olla kaikilta osin katseen kestävää. Esimerkin
voima ja hyvä opastus siirtävät asiat teoriasta ja työohjeista
käytäntöön.

Pakrakissa keskeisiä vastuullisuusteemoja ovat nolla työtapaturmaa, laatu, pyrkimys kohti päästötöntä työmaata, jätemäärien ja kuljetusten vähentäminen, työhyvinvointi sekä harmaan talouden torjunta.

”Me painotamme esimerkin voimaa ja käytännön tekemisen
ohjaamista, sillä vastuullisuudessa on tärkeää, että asiat
ovat osa arjen tekemistä eivätkä vain teoriaa. Vain siten saadaan
todellista muutosta ja vaikutuksia aikaan”, Pakrak Oy:n
laskentapäällikkö Toni Kurppa sanoo.

”Ympäristövastuullisuutta rakentamisessa ohjataan vahvasti lainsäädännön kautta, ja vuoden 2025 alusta voimaan tuleva rakentamislaki nostaa vaatimuksia kestävässä rakentamisessa” Kurppa jatkaa. Tuleva rakentamislaki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi rakentamisen lainsäädäntöä, sillä rakennettu ympäristö aiheuttaa kolmanneksen kasvihuonepäästöistä. Hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi lain tavoitteita ovat myös
rakentamisen sujuvoittaminen, rakennusten eliniän pidentäminen,
kiertotalouden vauhdittaminen sekä rakentamisen
laadun parantaminen.

”Moni lain velvoittama muutos tehdään ymmärtääkseni
uusilla asetuksilla, joiden sisältö ei ole vielä selvillä, mikä
jättää paljon kysymysmerkkejä ilmaan. Tarkat ohjeistukset
eli konkretia puuttuu vielä. Kyseessä on suuri muutos, joka
vaikuttaa koko alaan ja sen toimijoihin. Hiukan tässä kohtaa
huolestuttaa sen tuoma työmäärä etenkin pienemmille alan
yrityksille, suunnittelijoille ja rakennusvalvonnalle sekä samalla
mietityttää mahdolliset kustannukset ja vaikutukset
rakentamisen yleiseen kustannustasoon”, Kurppa toteaa.
Lain mukaan vähähiilisyys on otettava huomioon rakennuksen
suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakennusluvan
yhteydessä se täytyy osoittaa ilmastoselvityksellä. Ilmastoselvityksen laskelmassa arvioidaan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki. Sama koskee myös laajamittaisesti korjattavaa rakennusta. Rakentamislaki tekee ilmastoselvityksestä
ja materiaaliselosteesta pakollisia liitteitä rakentamislupahakemuksiin.
Tulevan lain myötä rakentamisen digitalisaatio etenee,
ja tavoitteena on digitaalisten työkalujen aiempaa laajempi
hyödyntäminen rakennushankkeissa ja kiinteistön ylläpidossa.

”Digitaalisten prosessien jalkauttamiseen ja järjestelmien
käyttöönottoon vaikuttaa olevan vähän aikaa. Alan toimijat
voivat joutua hankkimaan nopeasti paljon uutta osaamista
uudistuksen myötä. Uusi rakentamislaki tuo hankkeen eri
vaiheisiin myös uudenlaisia tehtäviä ja vastuita, jotka hankkeen
osapuolten tulee ottaa huomioon myös sopimisessa,” Kurppa pohtii.

Haastattelu julkaistu STARK-lehden vastuullisuusliitteessä loka/2023.