ESPOON ASUNTOJEN JA PAKRAKIN YHTEISTYÖ 

Matalista hierarkioista rakentuu upeita vuokra-asuntoja 

Pakrak ja Espoon Asunnot Oy ovat viimeisten vuosien aikana tehneet valmiiksi kolme mittavaa rakennusurakkaa ja neljäs on rakenteilla. Kolme kerrostalokohdetta on luovutettu uusille asukkaille onnistuneesti, ja neljäs kohde valmistuu keväällä 2024. Yhteispeli on ollut toimivaa, tuntemus toisesta syventynyt ja luottamuksen pelimerkit muotoutuneet tiiviiksi yhteistyöksi. 

Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama osakeyhtiö, jolla on yli 17 000 kohtuuhintaista kotia eri puolilla kaupunkia. Espoon suurimman vuokra-asuntoja tarjoavan yrityksen kodeissa asuu noin 35 000 espoolaista.  

Espoon Asunnot Oy:n rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä kertoo Pakrakin valikoituneen kaikkiin hankkeisiin julkisen urakkakilpailun kautta. Jokaisessa Pakrakin voittamassa kilpailutuksessa on ollut valmiit rakennuslupatasoiset suunnitelmat odottamassa urakoitsijaa. 

Yksi mutkattoman yhteistyön kulmakivistä on Räihän mukaan molemminpuolinen matalahierarkkinen yritysrakenne. Ongelmatilanteet hoidetaan nopeasti asiantuntijalta asiantuntijalle takertumatta liikaa organisaatiorakenteisiin. Räihä korostaa, että Pakrakin työmailla on aina ollut hyvä työnjohto ja työmaahenkilöstö. 

”Toimiva työnjohto varmistaa onnistumisen. Urakkasopimuksissa lukee toki tarkasti vastuuhenkilöt, mutta yhteistyön ja organisaatioiden ollessa tuttuja henkilöt ovat helposti lähestyttäviä ja asiointi vaivatonta. Menettelytapoihin ei kulu turhaa aikaa ja energiaa.” 

Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihän mukaan Pakrakin työmailla työnjohto on ensiluokkaista ja työmaahenkilöstö aina ammattitaitoista. 

Jälkihoito toimii moitteettomasti 

Jos uudiskohteissa havaitaan asunnon luovutuksen jälkeen jotain korjattavaa, korjaustyöt kuuluvat takuuajan aikana urakoitsijalle. Räihän mukaan Pakrakin urakoimat kohteet eivät liioiksi projektien tarkistuslistoilla viihdy.  

”Jokaisessa asunnon luovutuksessa korjauslistat ovat lyhyempiä tai pidempiä, mutta oleellista on, millä aikataululla työt tehdään valmiiksi. Pakrakin ammattilaisten kanssa tavoite on aina yhteinen. He vastaavat viivytyksettä ja hoitavat työt systemaattisesti loppuun.” 

Räihä kuvailee Pakrakia luotettavaksi ja ammattitaitoiseksi kumppaniksi. Yrityksessä kohteiden jälkihoito on organisoitu toimivaksi.  

”Kun urakka valmistuu, yhteydenpito ei ole koskaan tipahtanut, vaan tarvittaessa keskustelu ja asioiden hoitaminen jatkuu edelleen.” 

Koko Pakrakin ja Espoon Asuntojen yhteistyöaika on kulkenut maailman kriisitilanteista toiseen. Poikkeustilanteiden hallinta on vaatinut kumppaneilta ymmärtäväistä suhtautumista ja samaan keikkuvaan veneeseen heittäytymistä.  

”Olemme yhdessä tehneet kaiken voitavamme. Ei olla etsitty syyllisiä eikä kumpikaan ole halunnut hyötyä tilanteesta, vaan suhdannekriiseihin on suhtauduttu asiallisesti ja oikeanlaisella vakavuudella. Materiaalien saatavuushaasteista ja toimitusajoista on keskusteltu avoimesti ja ohjeistuksia kunnioitettu arvostavasti.” 

Ensimmäinen Pakrakin toteuttama vuonna 2020 valmistunut kerrostalohanke rakentui Espoon Vermonniittyyn Uuno Kailaan kadulle. Toisen kerran yhteistyötä hiottiin vuonna 2021 Lippajärvellä Kolkekannaksentiellä. Kolmas uudiskohde valmistui Finnoon alueelle Syväsalmenkadulle alkuvuodesta 2023. Rakenteilla oleva viimeisin kerrostalokokonaisuus valmistuu Leppävaaraan Huvilinnantielle alkuvuodesta 2024.